Scholengroep Fluxus

Wie zijn Wij?

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet de scholengroep sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Video afspelen

Onze Missie & Visie op leren

Missie

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet de scholengroep sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Visie op leren

De lerenden krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. De lerenden maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.
Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.
Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

Elke instelling van de scholengroep vertaalt de visie op een schooleigen manier door zich te positioneren op een ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’ en, afhankelijk van zijn ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., keuzes te maken en acties te ondernemen om op te schuiven op dat continuüm.
De scholengroep kiest resoluut voor sterke en inspirerende leerkrachten en medewerkers die de visie van de scholengroep in de praktijk kunnen omzetten. Zij ent haar personeelsbeleid (algemeen en lokaal) mede op die keuze (selectie, vorming, coaching, loopbaanbegeleiding, evaluatie…).
School en scholengroep ondersteunen de leraren in het opzetten van krachtige leeromgevingen en enten hun beleid rond infrastructuur, ICT en financiën mede op die keuze.
Elke instelling actualiseert haar beleid rond leerbegeleiding rekening houdend met ontwikkelingen inzake gemeenschappelijke visie op leren en schoolinterne ontwikkelingen, en met de geleidelijke implementatie van het M-decreet.
De scholengroep speelt een sterke inspirerende, coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol in de implementatie van deze visie en zoekt hierbij ook de ondersteuning van externe partners.

De scholengroep werkt op alle onderwijsniveaus aan een krachtige ontwikkeling van zelfgestuurd leren.
De scholengroep werkt aan een goede ondersteuning van de lerenden, maximaal rekening houdend met hun talenten, welbevinden, mogelijkheden en leerstijlen.

Wie zijn Wij?

Raad van bestuur

Lieve Van de Walle

Raad van bestuur

Paul Macken

Raad van bestuur

Carine Opsteyn

Raad van bestuur

Jef Mertens

Raad van bestuur

Marijke Ringoot

Raad van bestuur

Ingrid Vanderveken

Raad van bestuur

Sofie D’Hulst

Raad van bestuur

Sus Dams

Raad van bestuur

Annelies Vandecruys

Raad van bestuur

Algemeen directeur

Hans Dekoninck

Algemeen directeur

Coördinerende directeurs basisonderwijs en secundair onderwijs

Daisy Coonen

basisonderwijs

Sabine Vannitsen

basisonderwijs

Greet Raeymaekers

secundair onderwijs

Directeur Fluxusacademie

Katrien Vergauwen

Directeur Fluxusacademie

Coördinerend directeur personeel

Lieven Verbert

Coördinerend directeur personeel​