Onze missie

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet de scholengroep sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Onze visie op leren

De lerenden krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. De lerenden maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.
Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.
Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

Elke instelling van de scholengroep vertaalt de visie op een schooleigen manier door zich te positioneren op een ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’ en, afhankelijk van zijn ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., keuzes te maken en acties te ondernemen om op te schuiven op dat continuüm.
De scholengroep kiest resoluut voor sterke en inspirerende leerkrachten en medewerkers die de visie van de scholengroep in de praktijk kunnen omzetten. Zij ent haar personeelsbeleid (algemeen en lokaal) mede op die keuze (selectie, vorming, coaching, loopbaanbegeleiding, evaluatie…).
School en scholengroep ondersteunen de leraren in het opzetten van krachtige leeromgevingen en enten hun beleid rond infrastructuur, ICT en financiën mede op die keuze.
Elke instelling actualiseert haar beleid rond leerbegeleiding rekening houdend met ontwikkelingen inzake gemeenschappelijke visie op leren en schoolinterne ontwikkelingen, en met de geleidelijke implementatie van het M-decreet.
De scholengroep speelt een sterke inspirerende, coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol in de implementatie van deze visie en zoekt hierbij ook de ondersteuning van externe partners.

De scholengroep werkt op alle onderwijsniveaus aan een krachtige ontwikkeling van zelfgestuurd leren.
De scholengroep werkt aan een goede ondersteuning van de lerenden, maximaal rekening houdend met hun talenten, welbevinden, mogelijkheden en leerstijlen.

go_logo.fw