Fluxus_logo_slogan

Anne koos ervoor om op 58 jaar van carrière te veranderen. Ze werd leerkracht op een lagere school. Kinderen verdienen goede en gemotiveerde leerlingen die hen graag zien. Ze kan haar ervaringen meenemen in de vorming van de leerlingen en dat is voor haar leerlingen absoluut een meerwaarde!