Een nieuwe scholengroep in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Vanaf 1 september 2017 gaan de scholengroepen Kla4 (Lier – Mortsel – Edegem) en Kempen (Herentals – Geel – Westerlo – Mol – Turnhout) samen verder onder een nieuwe naam: GO! Scholengroep Fluxus.

GO! scholengroep Fluxus wordt de inrichtende macht van 64 onderwijsinstellingen met in totaal ruim 14.000 leerlingen en 1.463.000 uren cursist volwassenenonderwijs. Door onze kennis en krachten te bundelen, kunnen we in de nieuwe scholengroep kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen nog beter in hun ontwikkeling ondersteunen binnen een gelijklopende visie op leren.

Dankzij de centralisatie van diverse administratieve en pedagogische taken op groepsniveau, kunnen onze schoolteams zich nog meer concentreren op hun belangrijkste opdracht: maximale onderwijskansen bieden aan elk kind. Daarnaast laat de schaalvergroting ons toe om onze werking en dienstverlening verder te professionaliseren.