Operatie ijsbeer

Scholengroep Fluxus wil haar inspanningen om de klimaatdoelen van Europa en van het GO! versterken. Hiervoor trok een geëngageerde werkgroep met medewerkers van verschillende scholen “Operatie IJsbeer” op gang. Lees hieronder wat wij willen doen om klimaatbewustere scholen te worden. 

 

Het klimaatcharter van Scholengroep Fluxus werd door het volledige college van directeurs en de Raad van Bestuur bekrachtigd. Het druk onze ambitie uit om onze leerlingen op te voeden tot klimaatbewuste jongeren én om zelf ook echt actief te participeren om het energie – en waterverbruik in de scholen te verminderen. Iedere school moet minimaal op drie jaar onze eerste doelen behalen: level Pinguin (lees hieronder) is voor al onze scholen een minimum. Om de scholen te ondersteunen werkten we een actieplan uit per level, maar ook een sensibiliserende campagne. 

 

We stelden met de werkgroep drie actieplannen op: drie na te streven levels die eerst eenvoudig door groepsgedrag kunnen behaald worden, maar die later ook meer infrastructurele aanpassingen vragen. Level Pinguin is het eerste level, maar uiteraard willen we scholen die dat level behalen ook uitdagen om level Walrus en level IJsbeer met een extra financiële incentive te behalen. 

 

Om onze scholen te helpen level Pinguin te behalen, kregen ze bij de kick-off in september 2021 een box die hen daarbij helpt. Hoe start je operatie ijsbeer op op jouw school, hoe breng je je energie inspanningen in beeld, hoe betrek je leerlingen bij je plannen, hoe maak je leerkrachten er vriendelijk op attent dat ze toch de lichten moeten uitdoen voor ze vertrekken, enz.  

Operatie ijsbeer kreeg drie mascottes: eentje per level. In het basisonderwijs kreeg ook een verder mascotte, de yeti een extra rol. Door figuurtjes te maken die tot de verbeelding spreken, willen we de leerlingen mee tot bondgenoot maken. Als zij Operatie IJsbeer belangrijk vinden, dan wordt het ook op school en in hun verdere leven belangrijk. 

De secundaire scholen kregen een geometrische variant van de drie mascottes – dat spreekt voor hen beter aan. 

Meer weten? Stuur je vraag naar energie@scholengroepfluxus.be