NOA, voluit Netwerk Ondersteuners Antwerpen, maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk. 

NOA ging op 1 september 2018 van start.

NOA is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier (gewoon) onderwijs. De samenwerking is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De zorgexperts vormen een team van meer dan 350 professionals – kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en leerkrachten buitengewoon onderwijs – uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten.
Voorheen waren zij verbonden aan vijf verschillende ondersteuningsnetwerken, te weten De Leerexpert, De Kempen, Fluxus, Impuls en Prisma+.

Per 1 september 2018 werken ze allemaal samen in een overkoepelende organisatie: het Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA. Hierdoor kan een 400-tal basisscholen, secundaire scholen en centra voor leerlingenbegeleiding uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten nu op 1 adres terecht voor het realiseren van meer inclusief onderwijs.

Wil je meer informatie of wil je een leerling aanmelding bij NOA?
Ga dan naar de website van NOA: https://www.noahelpt.be/